Поставка и начало монтажа ФЭМ на СЭС ФОТОН ЭНЕРДЖИ 15 МВт

13/09/2018